Christie & Co

Christie & Co

[03/10/2016]

Christie & Co és una empresa que lidera la industria hotelera i d’oci a Europa, que ofereix serveis especialitzats pel sector hoteler com serveis d’assessorament en compravenda, intermediació, consultoria, valoració d’actius hotelers...

Treballen amb tot tipus de propietats hoteleres en qualsevol ubicació, des d’actius individuals a portafolis i tant a nivell nacional com internacional, actuen de manera coordinada gràcies a la l'extensa xarxa d’oficines al Regne Unit i Europa, compartint el coneixement dels mercats per obtenir els millors resultats.

Assessorament

És una empresa capaç de respondre amb rapidesa i oferir un assessorament innovador, de qualitat i a mida de cada client, aportantlos-hi un valor afegit: Propietaris, Operadors Hotelers, Promotors, Inversors, Bancs i d’altres institucions financeres, així com Fons d’Inversió.

Assessorament en compravenda

S’encarreguen d’assessorar en qüestió de preus; comercialització d’Actius; cerca i selecció d’inversors i operadors; negociació de tot tipus de contractes relacionats amb la compravenda i control del procés de venda dels establiments.

Consultoria

Realitzen estudis de viabilitat; assessorament estratègic; revisions i projeccions operatives; Performance Monitoring; processos de Due Diligence Comercial i anàlisi de mercat i tendències

Serveis de valoració

Duen a terme una exhaustiva valoració d’actius hotelers i s’encarreguen del compliment de la normativa RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)

Serveis

Ofereixen una visió, experiència i coneixements a través d'una varietat de serveis, entre els quals s'inclouen: intermediació, consultoria i assessorament, desenvolupament, inspeccions, inversions, revisions de renda, resolució de conflictes, valoració corporativa i assessorament per a recuperar o donar un nou rumb als negocis. Els diferents serveis que ofereixen estan recolzats per la intel·ligència de mercat i per l'ús de la millor tecnologia.

Documents
Enllaços
col·laboradors - col·laboradors